Glial tümör, beyin ve omurilikte başlayan bir tür tümördür. Santral sinir sisteminde bulunan glial hücreler adı verilen destek hücrelerinden kaynaklandığı için glial olarak adlandırılır. Beyinde daha sık oranda görülmesi, serebellum ve omurilikte de görülmesi anlamına gelir. Glial tümörler hücre tipine göre, histolojik özelliklerine, derecesine ve lokalizasyonlarına göre sınıflandırmak mümkün olacaktır.

Hücre Tipine Göre Glial Tümör

Glial tümör, histolojik olarak belli hücre gruplarından oluşurlar. Ana glial tümör tipleri:

Ependimom glial tümörler: Ependim glial hücrelerinden oluşurlar,
Astrositom glial tümörler: Astrosit denilen hücrelerden oluşurlar ve en sık görülen glial hücrelerdir.
Oligodendrogliom glial tümörler: Oligodendrositlerden oluşan glial hücrelerdir,
Mikst gliom tümörler: Bu hücreler birkaç değişik glial hücrenin beraber olduğu glial tümörler olarak bilinir. Örnek olarak oligoastrositom glial tümörler gibi olmaktadır.

Derecesine Göre Glial Tümörler

Glial tümörler derecelerine göre kategoriye ayrılırlar ve bu şeklide tümörün patolojik cinsi hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.

Düşük Dereceli Glial Tümörler: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu tümörlerin benign olmamasına rağmen iyi prognoza sahip olduğunu belirtmektedir.
Yüksek Dereceli Glial Tümörler: Bu glial tümörler iyi diferansiye olmamış veya anaplastik olan türlerdir. Bu tümörler malign olup kötü prognoza sahip olmaktadır.
En sık kullanılan derecelendirme sistemi WHO nun yaptığı sistem olarak bilinir ve tümörler en iyi olandan en kötü olana doğru derecelendirilir.

Yerleşim Yerine Göre Glial Tümörler

Glial tümörler serebrum ve serebellum arasındaki tentorium adı verilen her iki yapıyı farklı olarak ayıran membranın alt kısmında veya üzerinde (serebrum tarafı) olmasına göre sınıflandırılır. Bu glial tümörler;

Supratentorial glial tümörler: Tentoriumun üzerinde serebrumda yerleşim gösterirler çoğunlukla erişkinlerde görülürler.

İnfratentorial glial tümörler: Tentoriumun altında serebellumda yerleşim gösterirler çoğunlukla çocuklarda görülürler.

Pontin glial tümörler: Beyin sapının pons kısmında yerleşim gösterirler. Pontin glial tümör hayati öneme sahip fonksiyonları olmaktadır.

Hastaların Glial Tümör Semptomları

Glial tümörlerin semptomları hastalığın santral sinir sisteminin hangi bölümünü oluşturduğuna bağlıdır. Beyin glial tümörleri baş ağrısı belirtisiyle, bulantı olarak, kusma nöbetleriyle, kranial sinir tutulmasıyla kendini gösterir. Burada özellikle glial tümörler gibi yüksek dereceli tümörlerin ileri düzeyde ödem meydana getireceği ve buna bağlı olarak kafa içi basınç artışı oluşumları oluşturacağı iyi bilinmelidir. Nörolojik muayenede hastanın fundoskopisinde papil ödeminin olduğu, hastada sabahları olan ve bazen kusma belirtisiyle gerçekleşen baş ağrılarının meydana gelebileceği bilinen hususlardandır. Kimi optik glial tümörler gibi lokalize tümörlerde görme kaybı olarak belirti gösterir. Spinal kordta bulunan gliomlar ekstremitelerde ağrı olarak, uyuşma ve kuvvetsizlik oluşumuyla kendini göstermektedir. Gliomalar kan yoluyla yayılma gösterir ve metastaz oluşturmazlar. Fakat beyin omurilik sıvısıyla yayılım gerçekleştirerek drop metastaz adı verilen spinal korda dağılma göstermektedir. Çocuklarda özellikle alt kranial sinir paralizilerinin eşlik ettiği subakut hastalıkla birlikte uzun trakt bulguları bizlere pontin glial tümörleri belirtir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir