Köyü Huylu Tümör, Herhangi bir hücrenin veya hücre gruplarının, organizmanın kontrol mekanizmalarının yönetiminden çıkıp hızlı ve anormal seviyede çoğalması ile ortaya çıkan kitleye tümör denir Tümörün diğer adı ur diye adlandırılır. Tümör umumi bir tabir olup hala tasnifi yapılamamıştır. Habis kötü huylu ve iyi huylu olarak ikiye ayrılır. Habis kötü huylu tümerler için genel bir isim olarak kanser kelimesi kullanılır. Kanser tümörleri, vücuttaki immunite denilen kontrol sistemine bağlı olmayan, gelişme büyüme ve çoğalma sonucu meydana gelir. Organizmadaki normal hücre çoğalması, belirli bir doku veya organ oluşturmasına kadar devam eder.

Tümörlerde ise hücre çoğalması, kontrol sisteminin dışına çıkmış, sınırsız ve düzensiz bir hal almıştır. Hücreler ihtiyaç duyulmadığı halde çoğalırlar yani mitoz hızlı bir hal almıştır. Tümörler çok eski zamanlardan beri bilinmekle beraber, 17. yüzyılda mikroskopla incelenmesi sağlanmıştır. Kötü huylu tümörlere habis uru da denir. Habis urları çok hızlı büyür ve yayılırlar. Etraflarında kapsülleri yoktur, büyümeleri aşırı olduğundan dolayı, etraflarındaki kan damarları beslenmesinde anlamsız kalırlar. Bu sebepten tümörlerin içinde bir çok doku ölümleri olur. Hücre kaybından çok daha fazla, hücre çoğalması olduğu için hacimleri azalmaz.

Habis hücreleri, tek tek veya grup halinde, kan ve lenf gibi vücudun tabi boşluklarında komşuluk yoluyla yayılarak, metastaz denilen yeni tümörler üretirler. Hücreleri istila ederek üremeye devam ederler. Mikroskopik olarak tümörler, olgunlaşmamış hücrelerden meydana gelmiştir. Hatta tümörlerin hangi dokudan çıktığı hangi hücre guruplarını taklit ettiği hala saptanmamıştır. Hücrelerin boyu, sekli ve çapı birbirlerine benzer özellik taşımazlar. Buna pleomorfizm denir. Çekirdekle sitoplazma arasındaki nisbet bozulmuştur. Hücrelerin birbiriyle olan bağlılık ve bağlantıları bozulmuştur. Cerrahi olarak çıkartıldıkları zaman tekrardan çoğalmaya çok uygundur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir