Nöroendokrin Tümörü tanımlayarak başlamak gerek görülürse, Nöroendokrin Tümörler (NET) yada öbür ismi ile nöroendokrin neoplazi (NEN), hormonal teknik ile sinir sistemi aralarında bulunan kanserlerdir. Nöroendokrin Tümörler, geçmişteki ismi ile karsinoidler yada APUDoma, 2.000 yılından itibaren Hayat Sıhhat Örgütü (WHO) vasıtasıyla gastro-entero-pankreatik nöroendokrin Tümörler (GEP-NET) olarak adlandırılmaktadır. Hormonal teknik, fiziksel olayları yönetmek amaçlı kimyevi sinyaller gönderir, aynı hale cevaben sinir sistemi ise elektriksel yanıtlar gönderir. Nöroendokrin teknik ise hormonal teknik ile sinir sisteminin bileşiminden oluşur. Hormonların peptidler, steroidler ve nöroaminler isimlerinde alt dalları bulunmaktadır.

Nöroendokrin Tümörler (GEP-NET) ne sıklıkta görülür?

Yao ve ark, çalışmasında AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’nde GEP-NET sıklığı 100.000 kişide 1.0 iken, 2008 yılında 5.2 olarak bildirilmiştir. Aynı şekilde Tsai ve ark. çalışmasında Tayvan’daki GEP-NET sıklığı 1996 yılında 100.000 kişide 0.3 iken, 2008 yılında 1.5 olarak belirlenmiştir. Bu çeşit Tümörlerde hayat genelinde bir yükseliş gözlenmektedir.

Hastalar sıklıkla 50-60 yaş aralığında bulunlinkar
Sindirim sisteminde bulunan Tümörlerinin % 1-2’sini oluşturlinkar.

Tüm vücuttaki nöroendokrin linkarın % 65 kadarı sindirim sisteminden, % 25 kadarı solunum sisteminden ve % 10 kadarı ise öbür sistemlerden kaynaklanır. GEP-NET olgularının hemen hemen olarak % 20’sinin yemek borusu ve mide içinde % 40 kadarının ince bağırsakta, % 25 kadarının kalın bağırsak içerisinde ve % 15’lik kısmının göden’da olduğu belirlenmiştir.

En sıklıkla görülen nöroendokrin Tümörleri (GEP-NET) çeşitleri

Karsinoid Tümörler: Her 100,000 kişide 1.5 kimsede görülebilirler. Karsinoid Tümörler, bağırsakların duvarında bulunan nöroendokrin kök hücre kaynaklı ve akciğerde, göğüs boşluğunda, karaciğerde, pankreasta, bronşlarda, yumurtalıkta, prostatta ve böbreklerin içinde rastlanabilen Tümörlerdir.
Pankreatik iç salgı Tümörler (PET) yada adacık hücreden oluşan Tümörler 100,00 kişide bir görülürler.
İnsülinoma: insülin (kan şekeri seviyesini düşüren hormon) salgısı yapan Tümörler
Gastrinoma: gastrin (sindirimde vazife yapmak amacıyla mideyi asit salgılatmak amacıyla uyaran hormon), Zollinger- Ellison sendromu ismi verilen hastalığa neden olabilirler .
Vazoaktif intestinal peptidoma (VIPoma): bağırsaktan sıra dışı vazoaktif intestinal peptid (VIP) salgılarlar.
Ppoma: sıra dışı pankreatik polipeptid salgılarlar.
Somatostatinoma: sıra dışı somatostatin hormonu salgılarlar
WDHA: watery diarrhea (sulu ishal), hypokalemia (potasyum düşüklüğü), achlorhydria (mide asidinin yokluğu)
Kalsitoninoma: sıra dışı kalsitonin salgılarlar.
GHRHoma: sıra dışı growth (büyüme) hormon salgılarlar.
Nörotensinoma: sıra dışı neurotensin salgılarlar.
CRHoma: sıra dışı kortikotropin relasing (salgılayan) hormon salgılarlar.
ACTHoma: sıra dışı adrenokortikotropik hormon (ACTH) salgılarlar.
Paratiroid hormon alakalı peptid Tümör

Daha seyrek görülen nöroendokrin Tümör (GEP-NET) çeşitleri

 • Tiroid medüllerinde görülebilen kanser
 • Küçük hücrelerden oluşan akciğer kanseri
 • Büyük hücrelerden oluşan akciğer nöroendokrin kanseri
 • Akciğer harici minik hücreli kanser
 • Rahim ağzı (serviks) nöroendokrin kanseri
 • Multipl iç salgı neoplazi (MEN1 ve MEN2)
 • NörofibRomatozis tür 1
 • Tüberoz skleroz
 • von Hippel-Lindau (VHL) sıhhat problemu
 • Nöroblastoma
 • FeokRomasitoma
 • Paraganglioma
 • Ön hipofiz nöroendokrin Tümörü

Nöroendokrin Tümörler (NET’ler) çoğunlukla ağır üreyen bir kanser türüdür ve iyileştirme edilmezlerse önemli sonuçlara neden olabilirler. NET’ler geç merhalede teşhis konduğunda hasta olanların sağ kalım şansı ve hayat kalitesi üstünde negatif tesir yaratır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir